Rada Programowa


HomeCzłonkostwoNależę do organizacjiRada Programowa

Przewodniczący Rady Programowej

Wojciech Wiśniowski

Członkowie Rady Programowej

Janusz Bojkowski

Krzysztof Frankenstein

Radosław Głażewski

Arkadiusz Klimowicz

Sabina Mętrak - Lis

Wiesław Połczyński

Iwona Ukleja