Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzyszczewie


HomeDla TurystyMusisz tam byćKOŚCIOŁYKościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzyszczewie

Kościół pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Rzyszczewie

Kościół-filialny w Rzyszczewie p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP istniał już, prawdopodobnie w XIII w., zlokalizowany w części północnej układu przestrzennego, stanowi jego najcenniejszy element wraz z cmentarzem przykościelnym objęty strefą „A” ochrony konserwatorskiej.

Cmentarz przykościelny- obecnie splantowany, bez sladów nagrobków: dawny pomnik poświęcony ofiarom I wojny obecnie zwieńczony figurką MB. Cmentarz poewangelicki-nieczynny, zlokalizowany na płd.-zachód od kościoła po zachodniej stronie drogi wiejskiej. Orientowany, budowany z cegły i kamienia polnego. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. Z kalenicy wysunięta iglica pokryta blachą, zakończona kulą i krzyżem. Od strony zachodniej znajduje się wieża, na rzucie kwadratu, zwieńczona dachem czterospadowym przechodzącym w iglicę.Zabytkowy wystrój świątyni stanowią: dolna część renesansowego ołtarza z drugiej połowy XVI w. z płaskorzeźbami: Ukrzyżowanie, Chrystus przed Herodem, Modlitwa Pana Jezusa w Ogrójcu.Tekst: „Słownik historyczny wsi powiatu sławieńskiego” Jan Sroka, Sławno 2014